Ciekawostki
 • Narzekasz na poziom nauczania i organizacje edukacji? Tymczasem na świecie do szkoły nie chodzi 260 mln dziecidalej
 • Jadasz do syta? To wielki luksus. Z powodu głodu cierpi na świecie 800 mln ludzi.dalej
 • Odkręcasz wodę i się kąpiesz? Blisko 300 mln ludzi musi chodzić po wodę 30 minut.dalej

Zadania Pedagoga szkolonego

Strona główna » O Nas » Pedagog » Pedagog klas I- VIII » Zadania Pedagoga szkolonego

wielkość tekstu: A | A | A

                                                                      „Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka

                                                                      i jej natężenie, musicie dostrzec,

                                                                      że największą jest radość pokonanej trudności,

                                                                      osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.

                                                                      Radość triumfu i szczęście samodzielności,

                                                                      opanowania, władania”
                                                                   

                                                                                                         Janusz Korczak

                                                                                                                                                                

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
  w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Piłsudskiego 117, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 672-13-14
e-mail: sp9zawiercie@zawiercie.eu

 • 20200306_121722_005_01
 • 20200306_120855
 • 20200306_120821
 • 20200306_120758
 • 20200306_110926
Szkoła Podstawowa nr 9 im Marii Dąbrowskiej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna